Storsatsning på fordonslinjerna

Det råder brist på bilmekaniker i landet, det råder det ingen tvekan om och samtidigt är det allt färre som söker sig till de olika fordonslinjerna – därför väljer man nu att göra storsatsningar på gymnasieskolornas fordonslinjer för att locka till sig fler sökande genom att göra utbildningarna mer attraktiva.

bilmotor 600pxAtt det råder brist på bilmekaniker har vi tidigare skrivit om, och därför satsar nu gymnasieskolorna runt om i landet på att göra sina utbildningar mer attraktiva och på så vis locka till sig fler sökanden. Vad som ofta saknas är nämligen att dagens utbildningar inte hängt med i den digitala utvecklingen då branschen skriker efter digital kompetens hos sina bilmekaniker, något som bland annat Dagens Nyheter skriver om. Därför har man nu börjat fila på en samverkansmodell i kombination med ett kvalitetssystem som tillsammans ska sammanfatta kompetensbehovet och därigenom säkra standarden utbildningarna. Denna satsning görs på initiativ av Motorbranschens arbetsgivareförbund, MAF, och IF Metall.

Varför satsar man först nu?

Anledningen till att man storsatsar först nu har till stor del att göra med det vi tidigare skrivit om med bristen på bilmekaniker att göra. Till exempel säger utredaren Josefine Larsson att man måste sammangå i ett tätare samarbete inom branschen som helhet med gymnasieskolorna och faktiskt ge ungdomarna den kompetens som behövs på marknaden. Som ett första steg är det därför upp till branschen att faktiskt definiera för vilka kompetenser som behövs och att man därefter också ser till att denna kompetens kommer med i utbildningen. Sedan är det inte bara de nya mekanikerna som man vill ska ha möjlighet att lära sig den digitala biten av branschen, även nuvarande bilmekaniker måste få möjlighet att fortbilda sig – och det är steg två i denna satsning och förhoppningen är att vi om fem år inte kommer stå utan behöriga bilmekaniker vilket är framtiden för branschen som den ser ut i dagsläget om ingenting ändras. Därför menar man också att det måste finnas goda möjligheter för den mekaniker som arbetar idag eller står som arbetslös att faktiskt hålla sig ajour med vad som händer i branschens utveckling, något man alltså vill lösa genom att även lägga fokus på fortbildning och inte bara på gymnasieutbildningarna.