Vilka regler gäller för elscooter?

Elscootrar har vanligtvis 250w effekt och en maxhastighet på 20 km/h. De räknas då som cyklar och de regler som gäller för cykling gäller. Till exempel måste ringklocka och broms finnas, det är ok att köra på cykelbanor och personer under 15 år måste ha hjälm. Alla trafikregler måste följas och det är inte ok att köra påverkad av droger eller alkohol. Den som bryter mot reglerna riskerar att bötfällas eller i värsta fall dömas för vårdslöshet i trafik.

Den som vill köra med elscooter i stadstrafiken måste följa de regler som finns, men långt ifrån alla vet vilka regler det är som gäller. Vad är tillåtet och vad är förbjudet? Vilka straff riskerar den som bryter mot reglerna?

kickbike lutad mot en väggRegler

De regler som finns rör generellt elscootrar med max 250w effekt. Det är då ett fordon kan räknas som cykel. Har elscootern en högre effekt eller kan köra snabbare än 20 km/h hamnar den i en gränszon. Den räknas då inte som cykel och elscootrar uppfyller inte alla de krav som finns för mopeder. Därför är det inte tillåtet att överhuvudtaget köra med en elscooter med högre effekt än 250w i stadstrafik, utan bara inom inhägnade områden.

Eftersom elscootern räknas som en cykel omfattas den av samma bestämmelser som gäller för cyklar. Den ska ha bromsar och ringklocka. Vid körning i mörker ska den ha reflexer och lyse. Är den som kör under 15 år ska hjälm användas.

Det är inte ok att köra elscooter berusad eller påverkad av droger. Eftersom den räknas som en cykel är det inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled. Det är däremot ok att köra på cykelbana. Även andra trafikregler måste följas.

Straff

De flesta regelbrott vid användning av elscooter kan leda till böter. För mindre trafikförseelser är ett vanligt bötesbelopp 500 kr, vid lite allvarligare kan bötesbeloppet vara 1000-2000 kr. För den som kör elscooter påverkad av alkohol eller droger finns risken att dömas för vårdslöshet eller grov vårdslöshet i trafik, vilket i värsta fall kan göra att körkortet dras in.